Encerrado

Thiết kế quảng cáo

Nhận thiết kế quảng cáo với kinh nghiệm trên 5 năm, các dự án đã thực hiện: Logo, catalogue, poster, bộ nhận diện thương hiệu, brochure, name card, bao bì,...

Phương thức hoạt động: Uy tín là vàng.

Habilidades: Design Publicitário, Design Criativo

Veja mais: thi logo design, poster brochure design, ph logo design, logo design catalogue, brochure poster design, fold brochure card company, design envelope brochure card photoshop, brochure card slot design, brochure card slot, template psd brochure card cd, corporate identity brochure card rapidshare, sales brochure design, small brochure, car wash brochure sample, design brochure music school

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Hồ CHí Minh, Vietnam

ID do Projeto: #10500975