Encerrado

Model thông báo comment cho bài viết giống facebook

Mình có danh sách các bài viết. mỗi bài viết sẽ có các comment. khi người dùng comment vào bài viết nào đó. thì trang quản trị admin sẽ hiển thông báo sổ xuống giống như face vậy. và khi click vào xem tất cả thì sẽ hiện danh sách comment mới chưa xem. Khi click vào 1 trong danh sách comment này sẽ dẫn cái link đến bài viết đó.

Ứng dụng real-time. ASP.NET MVC 5 hoặc hơn

Habilidades: .NET, ASP.NET, Programação C#, MVC, VB.NET

Veja mais: flowers shop asp.net mvc 5, asp.net mvc 5, need help wth asp net mvc 5, asp net mvc 5 freelance, real estate asp net mvc, page accessed time asp net, hide property design time asp net server control, greeting time asp net , full time asp net developer, full time asp net, free real estate asp net css flash templates, current time asp net sharp, count people visiting site time asp net, programatic add control design time asp net, let user vote time asp net

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Vietnam

ID do Projeto: #16280753

1 freelancer está oferecendo em média ₫1500000 para esse trabalho

mrbean26

Được thuê bởi Người thuê

₫1500000 VND in 3 dias
(18 Comentários)
7.2