Encerrado

Cần tìm người giải thuật toán

1 freelancer está oferecendo em média $750 para esse trabalho

saileshranka

xin chào, tôi có thể phát triển điều này trong python và giao cho bạn càng sớm càng tốt, hãy kết nối để thảo luận thêm về cùng

$750 USD em 1 dia
(7 Comentários)
3.3