Encerrado

Wsparcie przy wdrożeniu MS Dynamics CRM 2011 OnLine

Poszukujemy osoby z doświadczeniem we wdrażaniu systemów MS Dynamics CRM 2011. Oczekujemy umiejętności konfiguracji systemu CRM ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności definiowania procesów i przepływów pracy.

Habilidades: CRM, Dinâmica

Ver mais: microsoft dynamics online, dynamics online, crm microsoft dynamics, ze, ms dynamics, microsoft dynamics crm, dynamics crm online, crm microsoft, crm dynamics, crm 2013, microsoft crm 2013, microsoft dynamics crm 2011, cases dynamics crm online, dynamics 2011 crm, microsoft crm dynamics, dynamics crm 2011, microsoft crm dynamics 2011, microsoft crm 2011, crm 2011, online crm, microsoft crm online, dynamics crm projects

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Warszawa, Poland

ID do Projeto: #5114640