Encerrado

Wsparcie przy wdrożeniu MS Dynamics CRM 2011 OnLine

Poszukujemy osoby z doświadczeniem we wdrażaniu systemów MS Dynamics CRM 2011. Oczekujemy umiejętności konfiguracji systemu CRM ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności definiowania procesów i przepływów pracy.

Habilidades: CRM, Dinâmica

Veja mais: microsoft dynamics online, dynamics online, crm microsoft dynamics, ze, ms dynamics, ms dynamics crm, Microsoft Dynamics, Microsoft Dynamics CRM, dynamics crm\, dynamics crm online, Crm Microsoft , CRM Dynamics, crm 2013, microsoft crm 2013, Microsoft Dynamics CRM 2011, import data web form dynamics crm online, cases dynamics crm online, dynamics crm online xero integration, dynamics 2011 crm, create customer portal dynamics crm 2011 online, microsoft crm dynamics, set sync magento dynamics crm online api, dynamics crm 2011, microsoft crm dynamics 2011, microsoft crm 2011

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Warszawa, Poland

ID do Projeto: #5114640