Encerrado

Návrh databáze pro binární strom s 2 000 000 000 uzlů

Vytvoření návrhu databáze binárního stromu a SQL dotazů v databázi (MariaDB verze 10, storage engine XtraDB, MongoDB verze 6).

Databáze je určená pro evidenci pozice a zjištění nadřízených členů v binárním stromu. Při založení nového člena je vždy navýšena hodnota generováno UID. Binární strom je řazen vzestupně od 0 pro prvního člena, zleva doprava.

Maximální počet členů ve stromu je 2 000 000 000.

Předpoklady:

* počet aktivních členů 30% s denním přístupem (1x za den)

* 40 dotazů do DB na jeden přístup člena k aplikaci

* počet nových členů 2/sec

Požadujeme:

* návrh strukutry databáze

* testy a výsledky časové náročnosti vložení člena, získání údajů

* maximalizovat rychlost dotazů a modifikaci údajů

Požadujeme ukládat tyto údaje:

Position - číslo pozice v binárním stromu

UID (INT) - jednoznačný identifikátor člena

Parent_ID - nadřízený člen (odkaz na UID)

Active - True/False, aktivní/neaktivní člen

NetMember - True/False, aktivní/neaktivní člen klubu

SubnetRev - součet příspěvků podřízených členů s Heap = True

Donation - výše měsíčního příspěvku člena

HeapTwoo - True/False, má minimálně dva podřízené členy

Heap - True/False, HeapTwo = True AND NetMember = True AND PayDate < 1 měsíc AND Active = True

Invited - pozvaný jiným členem

Guide - UID člena který účet zakládal

StartDate - datum založení účtu člena

PayDate - datum poslední platby příspěvku

EndDate - datum zrušení účtu člena

SQL dotazy:

- SubNodes, počet podřízených členů

- SubNodesActive, počet podřízených členů s Active = True

- SubNodesMembers, počet podřízených členů s Heap = True

- SubnetRev = součet poplatků podřízených členů s Heap = True

- SubTreeTen = ID deseti podřízených členů

Habilidades: Big Data Sales, Desenvolvimento de Banco de Dados

Veja mais: int v, active k, vytvo, pro/e, pro e, lena p, len, heap, donation engine, po database, sql true false, startdate, sql true, true development, fauji fertilizer bin qasim pvt website, rafay bin ali, funny trash bin icons, apache cgi bin, template company`s profile, apache cgi bin configure, transparent trash bin icons, ich bin uber translation, craig`s list post

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Czech Republic

ID do Projeto: #6797149