Encerrado

vẽ nhân vật phim hoạt hình, tranh biếm họa, thiết kế dồ họa.... - open to bidding

làm tất cả các việc được giao trong thời gian ngắn. đã làm các công việc trên rất hiệu quả. rất mong được mọi người hợp tác.

Habilidades: Caricatura & Desenho Animado, Design Gráfico, Ilustrações, Illustrator, Photoshop

Veja mais: t$c, h&m, h & m, graphic design qu, r d, r & d, p v, h, giao, gian, d m, c+×, ???, VI design

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Vietnam

ID do Projeto: #5141482

juliancowan

Chúng tôi mở công ty thiết kế đồ họa ở Sài Gòn. Tôi giả định giá cho một mẫu thiết kế, chẳng hạn như logo hoặc danh thiếp...

$27 USD in 3 dias
(0 Comentários)
0.0