Encerrado

Instalacja utworzonej strony na serwerze, podpięcie pod domenę

Zapoznanie się z dotychczasowym projektem i specyfikacją

Sprawdzenie pod kontem poprawności działania systemu, czy nie zawiera błędów w kodzie itp...

Czy i jakie zmiany są ewentualnie wymagane do sprawnego działania

Opieka nad serwisem, tworzenie banerów itp...

Habilidades: Design Gráfico, HTML, PHP, Design de Sites

Veja mais: tracker pod jave sms, feedgator pod joomla, pod usb internet, pod internet przez usb, voip pod windows mobile sip, domen puncer, pod touch theft, life pod net osc product info, roznov pod radhostempantaril, bestioles cie

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Poland

ID do Projeto: #6816874

3 freelancers estão ofertando em média zł824 para esse trabalho

seekdeveloper

Hello, I have read your post and understood your requirement. I have great experience in handling Wordpress /Magento/Joomla/Drupal/PHP/Java/node.js/AngularJS Python/Django/Javascript/MySQL/ HTML5/CSS3/ Mais

zł1030 PLN in 10 dias
(83 Comentários)
7.8
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

zł773 PLN in 9 dias
(162 Comentários)
7.3
shreeyait

Hello Sir, Hope you are fine there. We are having good experience with Web based projects and the reason we came across here to give the best output to your project with supreme quality. We have develo Mais

zł670 PLN in 15 dias
(45 Comentários)
6.3
WEBMOSYS

dear Clint... i have read your project description and i get what do you wont in your project you wont"The installation created on the server side,". Mais

zł578 PLN in 3 dias
(20 Comentários)
4.1
ITVM

Witam, Opis ogłoszenia jest dosyć niedokładny. Czy można prosić o więcej szczegółów? W jakiej technologii wykonana strona? Czy zawiera bazę? Czy zakupiony jest hosting? Czy zakupiona jest domena? Na jaki okres cz Mais

zł744 PLN in 6 dias
(1 Comentário)
2.2
prakharvv

Translation-/Web Design/• Web Development• Word press• Open cart• Magneto• ASP. Net• PHP• Content Writing• Search Engine Optimization• Social Media marketing• Internet Marketing• Link Building• Blog Creation• Blog Post Mais

zł466 PLN in 3 dias
(0 Comentários)
0.0