Encerrado

Tôi cần thiết kế một web/shop bằng ZEN CART

demo: [url removed, login to view]

Yêu cầu:

- Như bản demo (loại bỏ lỗi trong bản demo là phần bên phải không hiển thị sp thứ 6 trong hàng)

- Toàn bộ phải là tiếng việt kể cả admin + tiền tệ việt nam đồng (đ) ví dụ: [url removed, login to view] đ [đúng] - [url removed, login to view],00 đ [sai]

- Trong cấu hình admin có thể linh hoạt

+ Trang web này có thể tuỳ biển chuyển thành dạng shop hoặc khi không cần dạng shop thì có thể chuyển dạng trang bán hàng 1 cột cho từng sản phẩm dạng Landing page

- Tích hợp đăng nhập bằng mạng xã hội + các nút share

- Cấu hình email linh hoạt senmail + smtp + phpmail...

Trong quá trình làm việc có thể trao đổi thêm bằng skype

Habilidades: Design Gráfico, HTML, PHP, Design de Sites

Veja mais: zen web design, trang web design, ti web design, ti design, ph graphic design, m&t, m.d. web, lo p, h&m, h & m, graphic design nh, design web shop, c# web shop, web design sp, shop u, sai, linh, l & t, trang web, php web shop, cart landing page, zen graphic design, zen cart web shop, VI design, graphic design zen cart

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Hai duong, Vietnam

ID do Projeto: #6830041

1 freelancer está oferecendo em média $444 para esse trabalho

zipweb

Chào anh, Em là Cường, em ở Hà Nội. Em có nhiều kinh nghiệm phát triển ứng dụng web bằng PHP. Anh có thể xem một số dự án em đã hoàn thành. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Anh vui lòng liên hệ với em qua s Mais

$444 USD in 15 dias
(0 Comentários)
0.0