Encerrado

Tôi cần thiết kế một web/shop bằng ZEN CART

demo: [url removed, login to view]

Yêu cầu:

- Như bản demo (loại bỏ lỗi trong bản demo là phần bên phải không hiển thị sp thứ 6 trong hàng)

- Toàn bộ phải là tiếng việt kể cả admin + tiền tệ việt nam đồng (đ) ví dụ: [url removed, login to view] đ [đúng] - [url removed, login to view],00 đ [sai]

- Trong cấu hình admin có thể linh hoạt

+ Trang web này có thể tuỳ biển chuyển thành dạng shop hoặc khi không cần dạng shop thì có thể chuyển dạng trang bán hàng 1 cột cho từng sản phẩm dạng Landing page

- Tích hợp đăng nhập bằng mạng xã hội + các nút share

- Cấu hình email linh hoạt senmail + smtp + phpmail...

Trong quá trình làm việc có thể trao đổi thêm bằng skype

Habilidades: Design Gráfico, HTML, PHP, Design de Sites

Ver mais: zen web design, trang web design, ti design, lo p, shop u, sai, linh, trang web, php web shop, cart landing page, zen graphic design, zen cart web shop, vi design, graphic design zen cart, graphic design zen, email zen cart, demo cart, web shop design, zen cart, zen cart web design, zen cart web designers, thi web, zen cart web designer, cart share

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Hai duong, Vietnam

ID do Projeto: #6830041

1 freelancer está ofertando em média $444 para este trabalho

zipweb

Chào anh, Em là Cường, em ở Hà Nội. Em có nhiều kinh nghiệm phát triển ứng dụng web bằng PHP. Anh có thể xem một số dự án em đã hoàn thành. bazibuddy.com sanzhome.com varreo.com Anh vui lòng liên hệ với em qua s Mais

$444 USD in 15 dias
(0 Comentários)
0.0