Encerrado

93375 Firma zleci aplikację Flash -konfigurator ogrodzeń

Firma (producent metalowych elementów ogrodzeniowych [url removed, login to view] ) poszukuje wykonawcy aplikacji w technologii Flash. Ma ona przyjąć formę \"konfiguratora\" lub \"planera\" inaczej nazywając, interaktywnego formularza który służyłby do wykonywania przez użytkownika poprzez stronę WWW, planu Ogrodzenia wraz z wyliczeniem długości i ceny. Elementy ogrodzeń mają ustalone wymiary standardowe. Poszczególne kroki jakie miałaby wykonywać aplikacja :

- użytkownik podaje swoje parametry:( wymiar długości odcinka ogrodzenia w metrach, wskazanie w którym miejscu na linii ogrodzenia mają być stałe elementy takie jak wejście (furtka) oraz wjazd (brama)

- powstałe krótsze odcinki wypełniane są elementami przęseł wraz z słupkami

- na podstawie wykonanego rzutu, program wykona przybliżoną wizualizację odcinka ogrodzenia ( posiadamy rysunki elementów )

- w czasie planowania program wylicza na bieżąco koszt użytych elementów pobierając ceny z cennika (cennik musi być edytowalny )

- po akceptacji danego wariantu, sporządzi listę elementów ( wycenę ) z możliwością wydruku lub wysłania przez e-mail bezpośrednio ze strony www ( bez programu pocztowego )

Interesują nas tylko poważne oferty z realnym terminem oraz ceną za wykonanie, bez zaliczek, tylko forma umowy zlecenia. Umowa może zabezpieczać wynagrodzenie wykonawcy, jesteśmy wypłacalni. Płacimy za pracę TYLKO po całkowitym wykonaniu i uruchomieniu aplikacji na naszym www. Aplikacja pozostanie naszą własnością wraz z przejęciem praw autorskich.

przykłady działania ( lecz nie wzory ) : [url removed, login to view] ; [url removed, login to view] ; [url removed, login to view] ; [url removed, login to view] ; [url removed, login to view] (konfigurator)

istnieje możliwość kontaktu telefonicznego celem ustalenia szczegółów : Rafał 693-95-95-95 ( do 23:00 ) lub ogro@[url removed, login to view]

Habilidades: CSS, Design Gráfico, HTML, PHP, Design de Sites

Veja mais: ugo design, rafa, po form, flash konfigurator, mail form flash, flash mail form, mail flash form

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Poland

ID do Projeto: #5665724