Encerrado

90832 Rozbudowa portalu randkowego

Zlecenie dotyczy rozbudowy portalu randkowego, który jest oparty na płatnym rozwiązaniu z otwartym kodem źródłowym.

Gotowe rozwiązanie zawiera około połowę z potrzebnej funkcjonalności. Kolejną połowę trzeba będzie dopisać.

Ogólna lista rzeczy do wykonania/dodania:

- Artykuły wraz z możliwością ich wysyłania poprzez użytkowników portalu

- Cytaty dnia

- Testy (wyniki określają dopasowane, niestandardowe rozwiązanie)

- Czaty z historią w panelu użytkownika

- funkcjonalność \"Randka w ciemno\"

- niestandardowe sondy

- niestandardowa funkcja \"Zaczep\"

- niestandardowa możliwość zadawania pytań

Dodatkowo trzeba będzie wykonać poprawki do istniejących funkcjonalności aby były zgodne ze specyfikacją.

Posiadamy specyfikację projektu. Przed udzieleniem dalszych informacji wymagane jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności.

Habilidades: CSS, Design Gráfico, HTML, PHP, Design de Sites

Veja mais: histori

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Wrocław, Poland

ID do Projeto: #5663259