Encerrado

Tìm người lấy dữ liệu (load captcha về website)

- Bên mình cần lấy dữ liệu từ website này: [url removed, login to view], mục đích là load hình ảnh về website của mình => submit lên máy chủ bên đó và nhận dữ liệu trả về.

Chi tiết hơn thì mọi người liên hệ mình nhé.

[Removed by [url removed, login to view] Admin]

Habilidades: .NET, AJAX, Javascript, jQuery / Prototype

Veja mais: recaptcha key, recaptcha control panel, dich, recaptcha site key generate, recaptcha api settings, i m not a robot captcha, set up recaptcha, recaptcha google, đánh máy, www facebook com php login, www facebook com photo, www facebook com photo php fbid, www facebook com photo php, www facebook com login php, www facebook com, www facebook com login, www facebook com friends, www facebook com start friend reguest, getafreelancer com www facebook com

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Vinh Long, Vietnam

ID do Projeto: #14919816

4 freelancers estão ofertando em média ₫1869444 para esse trabalho

hoatamus

Chào bạn, bạn có thể cho mình chi tiết hơn để check đc ko? Vui lòng add sky pe mình: htamhue. Cám ơn bạn.

₫4555555 VND in 3 dias
(7 Comentários)
5.1
AqPandith

Hi, I have gone check your projects descriptions so I can do it perfectly. I have 5 years+ experience in Software development, Software architecture, .Net, Java. I have completed lot of projects in .Net which is relat Mais

₫700000 VND in 3 dias
(0 Comentários)
0.0
₫1111111 VND in 3 dias
(0 Comentários)
0.0
₫1111111 VND in 10 dias
(0 Comentários)
0.0