Encerrado

Viết ứng dụng iPhone

Mình cần viết 1 ứng dụng tương tự như baomoi

Tức là App cho phép khi click và truy cập vào thì hiển thị cố định trang web của mình

English:
I want to help a new easy app
" when i click to app will show my website "

For iOs !
Thanks

Habilidades: iPhone, Mobile App Development

Veja mais: t$c, vi, trang web, vibrate click iphone app, data entry vi t nam, iphone sound free click sdk, develop iphone games click, iphone click game source code, vi t nam teline, click button play sound iphone developer, click button play sound iphone app develop, iphone app store redirect click, iphone presentation click

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Hanoi, Vietnam

ID do Projeto: #6815422

5 freelancers estão ofertando em média $172 para esse trabalho

ybjcSoft

Hello. How can I pronounce your name. Well, I checked your descriptions, I want you to check my reviews before chatting. And I have some questions in your project. 1. Do you have UI design in this project? 2. Is i Mais

$526 USD in 3 dias
(13 Comentários)
6.2
zhengzhe120

Hi I have read your project very carefully. Your project is very interesting for me. I have something to ask. Do you have rough design or wire-frame?/ Your project requirement is when you click button, then go to Mais

$263 USD in 3 dias
(9 Comentários)
4.9
phongnn57

Mình có thể giúp bạn làm project này. Mình hiện đang là IOS developer nên bạn yên tâm là mình có thể làm được. Cám ơn bạn đã đọc

$133 USD in 7 dias
(2 Comentários)
1.4
ngochiencse

I have been working with iPhone for a year. This is a simple task. I will handle it in no time. You can count on me.

$155 USD in 3 dias
(2 Comentários)
0.6
taidv

A proposal has not yet been provided

$155 USD in 3 dias
(0 Comentários)
0.0
phusung

Với hơn 3 năm kinh nghiệm về mobile application, tôi có thể giúp bạn làm app cho Android, ios nhanh và dễ dàng. Tôi ở Saigon, nếu cần có thể gặp mặt, dễ nói chuyện hơn

$155 USD in 2 dias
(0 Comentários)
0.0