Encerrado

Viết ứng dụng sử dụng NLU và NLP xử lý Tiếng Việt

Chúng tôi đang có sản phẩm muốn bổ sung thêm công nghệ xử lý NLU và NLP trong xử lý Tiếng Việt.

Yêu cầu:

- Team/cá nhân phải có kinh nghiệm từng phát triển dự án ứng dụng công nghệ NLU và NLP Tiếng Việt.

- Ứng dụng có khả năng xử lý Entity, Intent, Context,... trong cuộc hội thoại chat

- Có kinh nghiệm sử dụng công nghệ elasticsearch và những công nghệ khác hỗ trợ xử lý NLP và NLU

Habilidades: Linguagem Natural, Elasticsearch, Java

Veja mais: các tay máy freelancer sài gòn, nghiên cứu marketing trên internet, thiết kế website cá nhân, thiết kế website theo yêu cầu, tạo logo online miễn phí, việc làm thêm copywriter, việc làm thêm freelance, việc làm thêm freelance copywriter, việc làm thêm freelancer, poslovi u excel u frelance, phôt edit, kết cấu, viễn thám, các phương pháp xây dựng phần mềm, giá viết ứng dụng android, mẫu portfolio cá nhân, chỉnh sửa ảnh theo yêu cầu, viết blog cá nhân, dùng video làm ảnh bìa facebook cá nhân bằng điện thoại

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID do Projeto: #31842107