Encerrado

Làm một forum và phát triển !

Thông tin mật ai cần hỏi xin vui lòng liên hệ email !!!

Habilidades: Design Gráfico, HTML, PHP, Design de Sites

Ver mais: tri graphic design, design tin, tri, tin design, forum t, term forum, add forum website, build forum, tri fold pdf layouts, dynamic forum signatures, flash forum signatures

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Vietnam

ID do Projeto: #6796783

7 freelancers estão ofertando em média $149 para este trabalho

umashankarpandey

A proposal has not yet been provided

$147 USD in 3 dias
(8 Comentários)
4.5
babuocchan

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$150 USD in 7 dias
(10 Comentários)
3.6
choejong222

Hello hiring manager, I have been working on ORACLE 11g, PHP, Joomla, Wordpress, ASP.Net (C# and VB) technologies, HTML/DHTML, CSS, AJAX, Dreamviewer, SQL Server, MY SQL, MS Access, Flex, Flash, Photoshop etc. for 8+ y Mais

$155 USD in 3 dias
(8 Comentários)
3.3
vijungki

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$155 USD in 3 dias
(9 Comentários)
3.0
ladykillah

Bạn cần làm forum gì, cho mình chi tiết mình làm cho bạn nhé, Liên hệ lại với mình qua đây luôn, thank.

$150 USD in 7 dias
(3 Comentários)
2.8
kiepcodon911

mình đã có làm forum 2 năm đã quản lý khá nhiều forum khác nhau từ mã nguồn vbb dizcus xeforo .... rất mòn được hợp tác

$133 USD in 3 dias
(0 Comentários)
0.0
cdtnmt

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$155 USD in 3 dias
(0 Comentários)
0.0