Encerrado

Làm một forum và phát triển !

Thông tin mật ai cần hỏi xin vui lòng liên hệ email !!!

Habilidades: Design Gráfico, HTML, PHP, Design de Sites

Veja mais: tri c graphic design, m&t, h&m, h & m, design tin, tri, tin design, ti n l, forum t, term forum, format tri panel poster fair project, add forum website, create forum craiglists, build forum, tri fold pdf layouts, dynamic forum signatures, flash forum signatures

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Vietnam

ID do Projeto: #6796783

7 freelancers estão ofertando em média $149 para esse trabalho

umashankarpandey

A proposal has not yet been provided

$147 USD in 3 dias
(8 Comentários)
4.5
babuocchan

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$150 USD in 7 dias
(10 Comentários)
3.6
choejong222

Hello hiring manager, I have been working on ORACLE 11g, PHP, Joomla, Wordpress, ASP.Net (C# and VB) technologies, HTML/DHTML, CSS, AJAX, Dreamviewer, SQL Server, MY SQL, MS Access, Flex, Flash, Photoshop etc. for 8+ y Mais

$155 USD in 3 dias
(8 Comentários)
3.3
vijungki

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$155 USD in 3 dias
(9 Comentários)
3.0
ladykillah

Bạn cần làm forum gì, cho mình chi tiết mình làm cho bạn nhé, Liên hệ lại với mình qua đây luôn, thank.

$150 USD in 7 dias
(3 Comentários)
2.8
kiepcodon911

mình đã có làm forum 2 năm đã quản lý khá nhiều forum khác nhau từ mã nguồn vbb dizcus xeforo .... rất mòn được hợp tác

$133 USD in 3 dias
(0 Comentários)
0.0
cdtnmt

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$155 USD in 3 dias
(0 Comentários)
0.0