Em Andamento

[login to view URL], [login to view URL],[login to view URL],[login to view URL],[login to view URL]

Những dự án này tôi làm về các mặt như giới thiệu doanh nghiệp và phát triển về thương mại điện tử ...

Habilidades: Design Gráfico, HTML, PHP, Design de Sites

Veja mais: graphic design nh, submit blog today com, ajax org chart, rephrase world today, today jobtrac bid, freshest proxies today, today inbox mailer php, mysql today, flash site today, translation spanish dont today, mssql today

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Vietnam

ID do Projeto: #6781129

Concedido a:

zivisor

Chào bạn, Tôi đã xem qua những dự án, tôi không hiểu công việc mà bạn muốn hướng đến. Hay với mục đích khác? Regard,

$555 USD em 10 dias
(1 Comentário)
0.0

2 freelancers estão ofertando em média $417 para esse trabalho

zed1603

van co the cung cap them thong tin cho minh ve viec lam ko

$278 USD in 7 dias
(0 Comentários)
0.0