Encerrado

Viết phần mềm Auto click view youtube

Tự động điền proxy và view lần lượt playlist, nếu video nào quá 10 phút thì tự động next tiếp video, sau khi hết playlist tự động thay proxy và chạy tiếp

liên hệ với tôi qua yahoo: vn278 hoặc skype: sluongtrac

Habilidades: PHP, Arquitetura de software

Veja mais: h&m, h & m, auto click php, youtube vi, view youtube, vi, PH, l & t, php proxy video, auto proxy, php youtube proxy, youtube view proxy, youtube click view, proxy php youtube, proxy youtube php, youtube php playlist, ph proxy, youtube view software, php proxy auto, proxy auto php, youtube auto view, playlist youtube php, php youtube playlist, proxy youtube, php playlist youtube

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Hai Phong, Vietnam

ID do Projeto: #6820671

1 freelancer is bidding on average $277 for this job

keygiare

Mình đã làm qua các phần mềm proxy, socks. Hãy gửi chi tiết vào email mình. phongdatgl @ gmail.com. Rất mong được hợp tác

$277 USD in 7 dias
(0 Comentários)
0.0