Encerrado

สร้าง PHP ให้พิมพ์ภาษาพม่า

สวัสดีครับ ผม ชิณพล คือผมทำแอพตัวหนึ่ง เรียก php เพืออกใบเสร็จจากมือถือ ปกติพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ทำได้ครับ แต่ตอนนี้พอดีมีลูกค้าต้องการพิมพ์เป็นภาษาพม่า (myanmar) ผมใช้ฐานข้อมูล mysql ผมใช้ Code PHP ประมาณนี้ครับ

//

printer_select_font($handle, $font);

$BillUnit =iconv("UTF-8","tis-620",$objArray[BillUnit]);

$ProductName = substr($objArray[ProductName],0,40);

$text = iconv("UTF-8","tis-620",$ProductName);

printer_draw_text($handle, "$i.$text/$BillUnit", $left+0, $j);

//

พิมพ์ภาษาไทย ก็ใช้ได้ปกติ แต่ตอนนี้ต้องการพิมพ์ภาษาพม่าผมไม่รู้ว่า ต้อง ใช้ utf หรือ code อะไรให้พิมพ์ภาษาพม่าได้ พอมีคำแนะนำมั๋ยครับ และราคาเท่าไหร่ ในการแก้ไขป้ญหานี้

Habilidades: PHP, Arquitetura de software

Veja mais: substr, code font php, utf php, php imagecreate line draw, php select dynamic mysql, creating left side frame php, select insert mysql php, php select form mysql, create draw php, php script create draw images, php left join manufacturers, php font code, tournament draw php, select nusoap mysql php

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Thailand

ID do Projeto: #6842138