Encerrado

Napisz oprogramowanie

Opis:

Aplikacja webowa, umożliwiająca korzystanie z naszego API do wysyłania SMSów marketingowych. Klienci mają możliwość wysyłania do systemu żądań HTTP, które następnie są przekierowywane (po walidacji) do naszego dostawcy SMS. Klient ma możliwość zalogowania się do systemu oraz dostęp do historii rozsyłek wykonanych poprzez API (etap 1). Po implementacji etapu 2, będzie miał również możliwość używania formularza do tworzenia rozsyłek.

Szczegółowy opis w pliku [url removed, login to view]

Habilidades: PHP, Arquitetura de software

Veja mais: 1. What is occurring in packets 3-4? Is it evidence of an intrusion? Provide an interpretation of what is occurring, and the po, script type text javascript language javascript1 1 src http www poparb com lod php 34h9tr542y script noscript a href http www po, Napisz oprogramowanie, etap power cable calculation, etap power documents, sip klient java, webchat klient website, basics etap power system analysis, etap software earthing system, ieee std 2000 etap, etap software analysis, sip web klient, desgin earthing system etap, etap software training course, etap electrical analysis

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Poland

ID do Projeto: #14394151

5 freelancers estão ofertando em média zł7134 para esse trabalho

gopalvora

Hi I have gone through the details of your project and we find it well within our capabilities. I offer a wide range of services, including Web design, PHP/MySQL web application development, Open sources like Joo Mais

zł5670 PLN in 30 dias
(425 Comentários)
8.1
Beautistar

Dear sir. I am a professional mobile app & web developer with 7+ years rich experience. I also have been certificated mobile skill tests in here freelancer.com. I have developed many applications such as social dati Mais

zł7500 PLN in 30 dias
(13 Comentários)
5.5
LuckyQ

Hello, ***** Your Search Ends Here ***** -------- First Accept my Attendance ---------- I would request you to visit my profile page (https://www.freelancer.com/u/Sam4Everything.html)and then check my rece Mais

zł7500 PLN in 30 dias
(22 Comentários)
4.7
zł7500 PLN in 12 dias
(2 Comentários)
4.0
vrajesh85

Hello there, I have gone through the requirement and would like to raise my interest in the same. I am an expert at : PHP,Mysql,Yii,CodeIgniter, Joomla,WordPress, JavaScript,Ajax,JQuery etc. My latest projects a Mais

zł7500 PLN in 30 dias
(1 Comentário)
0.4