Encerrado

สร้างเว็บเพจแบบฟอร์ม 1 เพจเท่านั้น **ไม่ต้องตกแต่งหน้าตา** **ไม่ใช่สร้างทั้งเว็บ**

ผมต้องการแบบฟอร์มสำหรับสมัครสมาชิกกับเว็บ ***ไม่ต้องตกแต่งหน้าตาใดๆ***

สิ่งที่ต้องการ

1)หน้าแบบฟอร์ม

2)หน้าขอบคุณ

-ต้องการให้ข้อมูลในฟอร์มทั้งหมดถูกส่งไปยังฐานข้อมูลในเซิฟเวอร์(คอมเม้นตรงชื่อเซิฟเวอร์ด้วย ผมจะได้นำไปเปลี่ยนเป็นชื่อเซิฟของตัวเองได้)

-ต้องการให้ในฐานข้อมูล สร้างID ขึ้นมาตามลำดับของผู้กรอกแบบฟอร์ม(สมัครคนแรก ID 001 คนที่สอง ID 002เป็นต้น)

-***สำคัญ*** ต้องการให้หลังจากที่กรอกฟอร์มและกดปุ่มยืนยันแล้ว ให้แสดง ID ของผู้สมัครคนนั้นทันทีที่หน้าขอบคุณ(มีตัวอย่างอยู่ในไฟล์ที่แนบมา)

-***ไม่ต้องตกแต่งหน้าตาเว็บใดๆทั้งสิ้น***

รายละเอียดแบบฟอร์มมี

-ชื่อ -นามสกุล(text box)

-เพศ(radio button)

-วันเกิด (วัน/เดือน/ปี)(calander)

-เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน(text box)

-ที่อยู่(text box)

-ตำบล(text box)

-อำเภอ(text box)

-จังหวัด(text box)

-รหัสไปรษณีย์(text box)

-อีเมลล์(text box)

-โทรศัพท์(text box)

-อื่นๆ(text area)

-ปุ่มตกลง

Habilidades: Desenvolvimento de Banco de Dados, HTML, MySQL, PHP, Design de Sites

Ver mais: css box text image, css box text images

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) เมือง, Thailand

ID do Projeto: #10495154

2 freelancers estão ofertando em média $23 para este trabalho

$25 USD in 5 dias
(0 Comentários)
0.0
mxzcnx

ด้วยประสบการณ์ PHP มากกว่า 5 ปีสามารถการันตีงานที่ส่งงมอบทุกงานว่ามีคุณภาพ และคุณต้องได้รับงานที่ดีที่สุด

$20 USD in 5 dias
(0 Comentários)
0.0