Premiado

Project for phongnguyenkt3

Xin chào phongnguyenkt3, tôi đã xem hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của tôi. Chúng ta có thể thảo luận chi tiết qua tính năng chat.

Habilidades: HTML, HTML5, Javascript, PHP, Design de Sites

Ver mais:

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Vietnam

ID do Projeto: #10484943

1 freelancer está ofertando em média $10 para este trabalho

phongnguyenkt3

Được thuê bởi Người thuê

$10 USD / hora
(44 Comentários)
5.2