Encerrado

招聘软件客服,工作简单,薪资可谈

17 freelancers estão ofertando em média $17/hora nesse trabalho

Aristondiho

你好。 我叫任杰,汉语读写听说能力都不是问题。我曾经在中国留学。我有民俗客服工作经验。 我实时在线,请把工作内容详细给我讲一下,工作时间也不是问题因为我所在地区跟美洲的时差方便。我这里已经准备好开始工作。 薪资可谈。

$6 USD / hora
(3 Comentários)
1.3
jeffduan2019

Hi, i am Duan , a native chinese software programmer2 years of aftersale and technical experince ...operation I can skill in deal with kinds of software and localization problem, Qualify jobs services Fast feedback Fl Mais

$8 USD / hora
(2 Comentários)
1.5
Richmine

您好, 非常荣幸能投标您的项目。 我是本地中国人,希望能帮助您完成您的任务。我是一名专业的Python工程师,希望我能使用我的中文技术已经计算机技术来帮助您。 谢谢 Hi, It is my pleasure to see your project. I hope that I can help you with my mother language and computer technology. Thanks

$8 USD / hora
(0 Comentários)
0.0
Blueice349

您好 我仔细地阅读你的工作要求。 我掌握了各种网站技术,包括Python,React等 我有五年的开发经验,用各种技术完成几十个网站。 谢谢! Please contact me for further discussion. Thanks.

$5 USD / hora
(0 Comentários)
0.0
Sangita1999

我学了5年的中文,通过了HSK五级,中文流利。而且我之前做过为中国客户提供咨询的工作。我特别喜欢也善于和任何人沟通,所以我觉得如果您可以给我做这份工作的机会,一定不会让您失望的。我对自己工作一直是尽力而为的。

$8 USD / hora
(0 Comentários)
0.0
DTDA86

我精通中文和英文的书面和口头交流。我认为除了我的职业道德之外,这两件事使我最适合这份工作。 I am proficient in both Chinese communication and English communication, in both their written and verball forms. I think these are just two things, apart from my work eth Mais

$8 USD / hora
(0 Comentários)
0.0
Jannatoy

您好! 我叫美莉。我已经4年学习汉语,我口语和书面语都很流利,对我来,这样的工作再合适不过了。 谢谢

$5 USD / hora
(0 Comentários)
0.0
imchoolyQqQ

您好! 我是中国本地人,沟通能力强,善于与他人沟通;能够为中国大陆用户提供售前和售后咨询,协助研发解决客户问题,工作时间段为亚洲时间晚上的19:00-23:00,谢谢。 hi! Strong communication skills, good at communicating with others; able to provide pre-sales and after-sales consultations for main Mais

$10 USD / hora
(0 Comentários)
0.0
jamyeshi

您好,我是来自中国大陆在印度留学的留学生,对您的工作我很感兴趣,我做过很多有关于售前和售后服务,工作时间我也很okay,如果可以的话,我愿意为你们服务,so if still you are hire ,very happy to hear from you .

$5 USD / hora
(0 Comentários)
0.0
Rebecca0208

I am a native Chinese speaker and I am familiar with English. I can translation Chinese to English correctly and quickly. Believe me.

$20 USD / hora
(0 Comentários)
0.0
sunny276

Fluent in speaking in mandarin and English. Free timein day shift. 流利中文,英文,时间自由无束缚。

$5 USD / hora
(0 Comentários)
0.0
truongthiminhtam

我喜欢中国,喜欢中国文化,中国汉字。我的梦想是可以来中国学习,工作,生活。 我曾经在中国公司工作了一年,做过咨询,照顾客户等。但为了实现自己的梦想,我决定辞职申请奖学金去中国学习。结果呢,现在我在中国读硕士研究生。 我觉得我可以做好这份工作。 谢谢!

$7 USD / hora
(0 Comentários)
0.0
lenguyencamle999

+ Kết cấu: 1 trệt 1 lửng 2 lầu đúc BTCT, 2 sân thượng. Gồm 6 PN, 4 vệ sinh. + Vị trí rất đẹp, hẻm trước nhà 4m, cách mặt tiền đường 50m. Thuận tiện di chuyển các quận trung tâm. + Thích hợp làm văn phòng công ty, phò Mais

$5 USD / hora
(0 Comentários)
0.0
tutulove

Chinese is my mother tongue. I hope I can better solve the problems of Chinese customers when I have the freedom to understand them

$6 USD / hora
(0 Comentários)
0.0
cherry1115

你好你好 我对于客服这个工作很有兴趣 我精通华文,英文等多种语言 有做售前和售后咨询的经验,希望你可以给我一个工作机会,我可以在美洲时间的白天上班,谢谢你,希望可以跟你合作 hi, im interested in this customer service job

$5 USD / hora
(0 Comentários)
0.0
aslamtyh7733

Welcome. It is known that the Chinese language translation is the most valuable translation on the scene, but the offer I want to offer you is a translation of 100 characters. This will cost you 25 US dollars and this Mais

$167 USD / hora
(0 Comentários)
0.0
XinhaoYe

您好!我是中国的大学生。目前正直暑假所以我有很充足的时间来进行工作。并且我擅长英语,经常在美国的stockx和REI上买东西并且和客服进行交流,所以对于这方面还是比较擅长的。希望可以得到这份工作。

$8 USD / hora
(0 Comentários)
0.0