Encerrado

Programowanie Współbieżne

Zadanie1

"Utworzyć skrypt o dwóch argumentach: szukaj plik katalog , który (podobnie, jak polecenie find) znajduje wszystkie wystšpienia pliku o podanej nazwie w poddrzewie katalogów o podanej nazwie ścieżkowej korzenia. Skrypt powinien działać na zasadzie współbieżnych, rekurencyjnych wywołań dla wszystkich podkatalogów danego katalogu. Uwaga: w przypadku, gdy skrypt nie znajdzie ani jednego wystšpienia danego pliku, powinien wyświetlić komunikat "Nie znaleziono", ale TYLKO RAZ."

Zadanie2

"Utworzyć parę skryptów klient-serwer komunikujšcš się przez parę łšcz nazwanych. Nazwy łšcz: .../klientfifo i .../serwerfifo . Klient wpisuje do łšcza po stronie serwera: a) swojš wartość $HOME ; b) jednš liczbę całkowitš. Serwer oblicza pewnš funkcję arytmetycznš i wynik wstawia do łšcza po stronie klienta. Skrypt klienta otrzymuje dwa argumenty wywołania: a) liczbę do wysłania; b) nazwę konta, na którym działa serwer. Klient działa tylko jednorazowo (nie w pętli). Serwer powinien być serwerem współbieżnym, czyli jego główny proces powinien jedynie pobierać dane z kolejki i przekazywać je do obsługi swoim kolejnym procesom potomnym, które obliczajš wynik i odsyłajš bezpośrednio do klienta, a następnie kończš działanie. Zapewnić w programie serwera przechwytywanie sygnałów zwišzanych odpowiednio z wylogowaniem i wyłšczeniem okna (trap "" SIGHUP oraz trap "" SIGTERM), tak, aby mógł działać przez cały czas. Prawidłowe zakończenie pracy serwera powinno następować po przechwyceniu sygnału SIGUSR1. Uwaga: jednym z podstawowych problemów, jakie należy rozwišzać w skrypcie serwera, jest możliwość przerwania wykonywania funkcji odczytu z łšcza przez proces rodzicielski wskutek (asynchronicznego) otrzymania sygnału SIGCHLD od któregoś z kończšcych pracę potomków. "

Habilidades: Programação C, Shell Script, Arquitetura de software

Ver mais: sigchld, home ko, programowanie, ne, cza, wsp, sigterm, tli, tli software, sighup, auction install problem, auction installation working, aj auction, bie entier english translation

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Poland

ID do Projeto: #6778155

1 freelancer está ofertando em média zł105 para este trabalho

rcrocker2728

Hello Client I have seen your post of directory searching. ME & My Team of certified sofware engineer can assist you in the given task. We Work 24*7 basis. Looking for positive response. Thanks rc

zł105 PLN in 2 dias
(0 Comentários)
0.0