Encerrado

Programowanie Współbieżne

Zadanie1

"Utworzyć skrypt o dwóch argumentach: szukaj plik katalog , który (podobnie, jak polecenie find) znajduje wszystkie wystšpienia pliku o podanej nazwie w poddrzewie katalogów o podanej nazwie ścieżkowej korzenia. Skrypt powinien działać na zasadzie współbieżnych, rekurencyjnych wywołań dla wszystkich podkatalogów danego katalogu. Uwaga: w przypadku, gdy skrypt nie znajdzie ani jednego wystšpienia danego pliku, powinien wyświetlić komunikat "Nie znaleziono", ale TYLKO RAZ."

Zadanie2

"Utworzyć parę skryptów klient-serwer komunikujšcš się przez parę łšcz nazwanych. Nazwy łšcz: .../klientfifo i .../serwerfifo . Klient wpisuje do łšcza po stronie serwera: a) swojš wartość $HOME ; b) jednš liczbę całkowitš. Serwer oblicza pewnš funkcję arytmetycznš i wynik wstawia do łšcza po stronie klienta. Skrypt klienta otrzymuje dwa argumenty wywołania: a) liczbę do wysłania; b) nazwę konta, na którym działa serwer. Klient działa tylko jednorazowo (nie w pętli). Serwer powinien być serwerem współbieżnym, czyli jego główny proces powinien jedynie pobierać dane z kolejki i przekazywać je do obsługi swoim kolejnym procesom potomnym, które obliczajš wynik i odsyłajš bezpośrednio do klienta, a następnie kończš działanie. Zapewnić w programie serwera przechwytywanie sygnałów zwišzanych odpowiednio z wylogowaniem i wyłšczeniem okna (trap "" SIGHUP oraz trap "" SIGTERM), tak, aby mógł działać przez cały czas. Prawidłowe zakończenie pracy serwera powinno następować po przechwyceniu sygnału SIGUSR1. Uwaga: jednym z podstawowych problemów, jakie należy rozwišzać w skrypcie serwera, jest możliwość przerwania wykonywania funkcji odczytu z łšcza przez proces rodzicielski wskutek (asynchronicznego) otrzymania sygnału SIGCHLD od któregoś z kończšcych pracę potomków. "

Habilidades: Programação C, Shell Script, Arquitetura de software

Veja mais: sigchld, home ko, programowanie, ne, cza, wsp, sigterm, tli, tli software, sighup, aj auction install problem, aj auction installation working, aj auction install, aj auction instalation, aj auction gold nulled, aj auction, bie entier english translation, wsp add document library field, wsp builder develop sharepoint workflows

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Poland

ID do Projeto: #6778155

1 freelancer is bidding on average zł105 for this job

rcrocker2728

Hello Client I have seen your post of directory searching. ME & My Team of certified sofware engineer can assist you in the given task. We Work 24*7 basis. Looking for positive response. Thanks rc

zł105 PLN in 2 dias
(0 Comentários)
0.0