Encerrado

Viết công cụ hỗ trợ làm việc

Tôi muốn viết một tools hỗ trợ công việc được nâng cấp dựa trên tools sẵn trước đó được làm thủ công bằng Spreadsheet trên Google Docs.

Yêu cầu của công cụ mới cho phép nhiều người cùng đăng nhập và làm việc qua Internet, nhập thông tin về giao dịch, thông tin khách hàng, tính toán mức phí dịch vụ, phân quyền cho người dùng, thống kê dữ liệu giao dịch, xuất được các báo cáo theo từng thời kỳ hoặc từng nhân viên v.v...

Chi tiết về dự án cần được trao đổi trực tiếp vì tôi không rành về lập trình.

Habilidades: .NET, Arquitetura de software, SQL, Área de trabalho do Windows

Veja mais: t$c, m&t, h&m, h & m, chi software, vi, Theo, qua, nh , l & t, h, google ch, giao, chi, c++ p, c++ a, c p, net spreadsheet, quy, spreadsheet net, phpmotion template script modifications static pages cms admin product services contact channel topcategory custom video page vi, gavick news image vi, earthcad vi, customization work virtuemartpassword protected product datafeed inventoryweb txt import daily vi, aol comhomailgmail comyahoo vi yahoo sg yahoo pt yahoo com br yahoo gl jame2009 email

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Hanoi, Vietnam

ID do Projeto: #5130331

4 freelancers are bidding on average $239 for this job

noone2407

Chào bạn, bên mình đã có viết những phần mềm có chức năng tương tự như yêu cầu của bạn rồi mà không cần sử dụng google docs. Cảm ơn

$250 USD in 10 dias
(4 Comentários)
2.7
vijaywebsols

Hi John, Chúng tôi có 50 + kỹ năng nhóm phát triển web. Xin vui lòng cho vài phút để thảo luận kỹ thuật của dự án. Rất ít người trong chúng tôi Trang web- [url removed, login to view] [url removed, login to view] Mais

$257 USD in 10 dias
(0 Comentários)
0.0
code4cookies

Hi , chào bạn. Bạn có thể add nick skype của mình : code4cookies , rồi ta có thể thảo luận thêm chi tiết công việc.Mình có 3 năm kinh nghiệm lập trình phần mềm .net và [url removed, login to view] vọng là có thể làm việc cùng với bạn Mais

$222 USD in 10 dias
(0 Comentários)
0.0
TIWORLD

Hi, Chúng tôi là rất rõ ràng với các đặc điểm kỹ thuật được đề cập và đã sẵn sàng để bắt đầu dự án của bạn ngay lập tức. Chúng tôi rất hài lòng về việc có cơ hội để làm việc cùng nhau. Thưa ông, TI Thế giới là công Mais

$237 USD in 7 dias
(1 Comentário)
1.8
hbs315

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$227 USD in 14 dias
(0 Comentários)
0.0