Concluído

Szybkie tłumaczenie akapitu tekstu

Potrzebuje szybko przetłumaczyć poniższy tekst :

"

Streszczenie:

Celem podjętych rozważań jest wskazanie szans oraz możliwych zagrożeń wykorzystania instytucji mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów w konfliktach międzypokoleniowych. Funkcjonowanie rodziny zostaje zawężone do kontekstu komunikacji interpersonalnej. Jednym z warunków konstruktywnie rozwiązanego konfliktu jest pozytywnie przebiegająca komunikacja. Sprzyja ona pogłębieniu wzajemnych relacji, szczerej radości i satysfakcji z racji wspólnego przebywania, wyzwalaniu postaw empatii, życzliwości oraz wyrozumiałości. Występowanie konfliktów w rodzinie postrzega się nie tylko jako naturalne, ale także i potrzebne. Dlatego, istotne jest, ab były one podejmowane w sposób konstruktywny, tj. opierający się na metodzie rozmowy, dyskusji, czy poszukiwania wspólnych rozwiązań. Z kolei, rolą mediacji jest odbudowanie pozytywnych relacji celem porzucenia przez strony strategii skoncentrowanych na wzajemnym zwalczaniu się, na rzecz podjęcia konstruktywnej współpracy przeciwko problemowi, pozostawieniu za sobą złości oraz pracy w oparciu o swoje potrzeby i interesy.

"

Habilidades: Inglês (Britânico), Polonês, Tradução

Veja mais: sob

Acerca do Empregador:
( 1 comentário ) Cracow, Poland

ID do Projeto: #6801211

Concedido a:

cugamelover

I'm a native English speaker. My Polish is good enough to translate this text, I understand it perfectly well. I do NOT do any machine translations. I can do this today.

zł60 PLN em 1 dia
(0 Comentários)
0.0

4 freelancers estão ofertando em média zł48 para esse trabalho

BRD11

Hi, We are a team of native linguists and professionals. We can start immediately and can deliver 100% quality work. Regards BRD P.S. please tell us how many words require translation so that we can bid accor Mais

zł72 PLN em 1 dia
(436 Comentários)
8.1
workers9

Native translator is ready to work with you. I ensure the quality, deadline and best price for your project. 100% manual work guaranteed and ready to start immediately. PLEASE LET ME KNOW HOW MANY WORDS ARE THERE IN TO Mais

zł30 PLN in 3 dias
(17 Comentários)
4.7
TRANSLATEcorner

Hello Sir, We offer professional translation services at competitive rates. We guarantee a consistently excellent quality of translation services in each of these various fields by making sure we assign every document Mais

zł30 PLN em 1 dia
(5 Comentários)
2.2