Encerrado

Xây dựng trang web

1/ Về công nghệ: sử dụng ASP.NET

CSDL: dùng Accsess hoặc SQL Server

2/ Xác định đối tượng truy nhập: Giáo viên, sinh viên

3/ Mục tiêu:

· Giúp giáo viên thuận tiện trong việc quản lý và thông báo tình hình Bài tập của Sinh viên, thông báo của trường, lớp trên website

· Cập nhật các thông tin, các thông báo,... diễn ra thường xuyên về các kỳ Kiểm tra của trường

. Cho phép Giáo viên, sinh viên có thể Upload hoặc dowload tài liệu từ kho tài liệu trên web và tham khảo, góp ý qua tài khoản đăng nhập của mình.

4/ Thiết kế chi tiết các chức năng, dữ liệu của Website, thiết kế Giao diện

5/ Xây dựng các Modul, sắp xếp các vị trí,....

Yêu cầu tổng thể:

- Yêu cầu đầu tiên của người dùng đối với Website là phải dễ sử dụng.

- Phải bắt lỗi và thông báo chính xác khi bắt lỗi trong quá trình xử lý.

- Giao diện dễ sử dụng và không mang tính đánh đố.

+ Bố trí các điều khiển phải hợp lý, dễ nhìn và có trật tự.

+ Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt nhưng phải ngắn gọn, dễ hiểu.

+ Màu sắc hài hòa để khi sử dụng phần mềm lâu sẽ không gây hiện tượng mỏi mắt.

- Cơ sở dữ liệu phải có khả năng lưu trữ lượng lớn thông tin.

- Phân loại các dạng bài tập theo các môn một cách khoa học.

Habilidades: ASP.NET, HTML, Microsoft Access, Microsoft SQL Server , Design de Sites

Veja mais: x ho, trang web design, ti web design, ti design, lo p, design upload ki website, design tin, Theo, sql l, ra, qua, kho, giao, d-u-n-s, d&s, d s, d g, d di, d & s, trang web, tin design, VI design, upload asp net website server, strong experience net vb net asp net ado net xml web services, save current web page pdf asp net asp net

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Vietnam

ID do Projeto: #6843978

6 freelancers estão ofertando em média $274 para esse trabalho

FASTGuru

A proposal has not yet been provided

$155 USD in 3 dias
(59 Comentários)
6.2
khoahuynhpro

Hello you! i can do it and finish 7 days. Please let me know.I looking forward on work your project. Thanks!

$250 USD in 7 dias
(54 Comentários)
5.1
manhpham

Chao ban, Minh co the giup ban lam project nay. Co gi minh trao doi them ve project nay nhe Than ai

$555 USD in 10 dias
(17 Comentários)
4.1
Sewerrat

Mình có kinh nghiệm trong việc xây dựng các phần mềm cho giáo dục, Hiện tại mình có bản demo trên địa chỉ [login to view URL], đây là trang web cho trường tiểu học xây dựng trên nền asp.net mvc, hiện mình đang xây dựng thêm ph Mais

$222 USD in 3 dias
(1 Comentário)
0.4
Jjndo

mình có 3 năm kinh nghiệm trong việc phát triển web với ASP, C# và SQL, hi vọng được làm việc với bạn :)

$222 USD in 10 dias
(0 Comentários)
0.0
tdpsoftware

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$155 USD in 30 dias
(0 Comentários)
0.0
matrioska00

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$333 USD in 15 dias
(0 Comentários)
0.0