Mình cần chuyển toàn bộ sản phẩm từ trang web cũ sang một web mới. Nền tảng wordpress, woocommerce

Encerrado Postado 1 ano atrás Pago na entrega
Encerrado Pago na entrega

Mình cần chuyển toàn bộ sản phẩm từ trang web cũ sang một web mới. Nền tảng wordpress, woocommerce

Design de Sites

ID do Projeto: #33381374

Sobre o projeto

9 propostas Projeto remoto Ativo em 1 ano atrás

9 freelancers estão ofertando em média $61 nesse trabalho

Alimobi

Hello sir i am expert web developer having experience of more than 5 years . I am reliable and fast service provider also flexible with budget because i want long term relation with clients. Kindly contact me back for Mais

$40 USD in 5 dias
(12 Comentários)
4.3
iktdigital

Hello, Good day. I can do your job "chuyển toàn bộ sản phẩm ..." perfectly. please messsage me so we talk in detail ! Xin chào, cho mình link website để kiểm tra số lượng sản phẩm để tính toán tgian làm việc được khôn Mais

$40 USD em 1 dia
(11 Comentários)
4.0
ssumitkumar7800

Hello I am the website designer and developer. Above seeing your project information regarding the old website to a new website. Platform WordPress, woo commerce . I have spent over 5+ years In Website designing and de Mais

$50 USD in 2 dias
(4 Comentários)
3.6
ismail80196

✭Creative Designer || Premium Design Quality || Unlimited Revision✭ I'm ready to work now. We must need to discus before award the project Please. I can design it attractive and provide you unlimited revisions till you Mais

$20 USD em 1 dia
(12 Comentários)
2.6
thanhthangit

Có, tôi hoàn toàn có thể chuyển tất cả các sản phẩm từ trang web cũ sang trang web mới theo yêu cầu của bạn, vì vậy vui lòng nhắn tin cho tôi, cảm ơn. Đã từng làm nhiều dự án Website WordPress bán hàng, tin tức. Có gì Mais

$35 USD in 3 dias
(0 Comentários)
0.0