Premiado

Project for sapotacorp

Xin chào sapotacorp, tôi đã xem hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của tôi. Chúng ta có thể thảo luận chi tiết qua tính năng chat. Hoặc bạn có thể gửi CV vào mail jane89@scuti.asia. Cảm ơn

Habilidades: CSS, HTML, Magento, Design de Sites, WordPress

Ver mais:

Acerca do Empregador:
( 0 comentários ) Vietnam

ID do Projeto: #10484922

1 freelancer is bidding on average $10 for this job

sapotacorp

Được thuê bởi Người thuê

$10 USD / hour
(276 Comentários)
7.0