Encerrado

Xây dựng một trang web cho nhà hàng và spa

Có tính năng nhận đặt lịch hẹn qua trang web hoặc đặt đồ ăn mang về

Habilidades: Design de Sites, Mobile App Development

About the Client:
( 0 comentários ) Hanoi, Vietnam

ID do Projeto: #32732222

7 freelancers estão ofertando em média $387 nesse trabalho

(364 Comentários)
8.8
Julian29

Chào bạn! Bạn cần xây dựng Website cho Nhà hàng và Spa, có tính năng nhận đặt lịch hẹn qua website hoặc đặt đồ ăn mang đi, tôi aM có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thiết kế và phát triển web đã làm việc trên cổng Mais

$300 USD in 10 dias
(107 Comentários)
8.0
kdsighappsol

Xin chào. Tôi có 6 năm kinh nghiệm về ứng dụng di động. (Android & iphone / ipad) và App admimn với các dịch vụ web phát triển, nơi quản trị viên có thể quản lý ứng dụng từ chương trình phụ trợ. Tôi sẽ tiếp cận dự án Mais

$394 USD in 10 dias
(29 Comentários)
7.1
codemeg

CHÀO Tôi đã thấy thông báo tuyển dụng của bạn mà bạn muốn "trang web cho nhà hàng hoặc gọi đồ ăn mang đi, Vui lòng gửi cho tôi về cửa sổ trò chuyện thảo luận về freelancer. 1. Chàng trai giao hàng, 2. Đối tác cửa hàng Mais

$250 USD in 15 dias
(23 Comentários)
6.5
corpmember29

Chào Bạn, Bạn cần xây dựng website nhà hàng, spa để nhận đặt lịch hẹn qua website hoặc đặt đồ ăn mang đi. Tôi rất ấn tượng với dự án của bạn và bây giờ tôi đã hiểu đầy đủ về nó. VÌ tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này. Mais

$500 USD in 7 dias
(13 Comentários)
6.0
webbookstudios

Hi, myennail! My name is Markiyan. I am a professional website designer and CEO of web agency. I have more than 10 years of experience in website development. I am ready to build a website for restaurants and spas for Mais

$520 USD in 10 dias
(9 Comentários)
4.1
Teamsaurabh

Xin chào, Tôi đã nghĩ đến tin tuyển dụng của bạn rằng bạn muốn Trang web và Ứng dụng cho Nhà hàng và Spa nhận đặt lịch hẹn qua trang web hoặc đặt đồ ăn mang đi. Tôi có thể giúp bạn thiết kế và phát triển theo nhu cầu c Mais

$255 USD in 15 dias
(2 Comentários)
3.5